komik resimler, komik videolar, güncel geyikler, gizemli şeyler ,inanılmaz doga olayları, metafizik alemi...

Pazarlama Teknikleri

Bir partide çok şahane bir kız gördünüz diyelim.Hemen yanýna gidip: "Harika seviþirim!" derseniz; Bu, Doðrudan Pazarlamadýr (direct marketing) Arkadaþ grubunuzla partide takýlýrken, arkadaþlarýnýzdan biri kýza gidip sizi gösterip: "Þu çocuk var ya, harika seviþir." derse; Bu Reklamdır Partide þahane bir kız gördünüz. Yanına gidip telefon numarasýný aldýnýz. Ertesi gün kýzý arayýp dediniz ki: "Merhaba,ben harika seviþirim."; Bu telemarketing'dir. Partide þahane bir kýz gördünüz. Hemen kravatýnýzý düzeltip ona bir içki koyarsýnýz, ona kapýyý açarsýnýz, çantasý düþerse hemen davranýp yakalar, kendisine verirsiniz. Dolaþmayý teklif edersiniz ve dersiniz ki: "Ha bu arada, harika seviþirim."; Bu Halkla Ýliþkilerdir. Partide þahane bir kýz gördünüz. Onu sizinle tanýþmasýný saðlayacak kadar ilgisini çektiniz sonra biraz sohbet edip numarasýný aldýnýz. Daha sonraki aramalarla sonbetler yemekler sohbet ve çeþitli jestler ile gönlünü çalýp güven kazandýnýz... Ve daha sonra çok uygun bir ortamda ve zamanda: "Merak etme tereddütlerini biliyorum ama ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde seviþirim, yani seviþtikten sonra çok memnun kalacaksýn";der görüþmelerini kesmez vememnunuiyeti devam ettirir ise Bu Müþteri Odaklý Satýþ olur Partide þahane bir kýz gördünüz. Kýz yanýnýza geldi ve dedi ki: "Duydum ki harika sevisiyormussun." Bu artık MARKA OLMAKTIR..... pazarlama teknikleri, pazarlama, pazarlama hakkında, reklam, marka olmak

Hiç yorum yok: